Adapt.S/W 1000mA WATASHI#WAC031 (For Camera)

Adapt.S/W 1000mA WATASHI#WAC031 (For Camera)

For CCTV CAMERA (Analog) Adapter 12V / 1000mA
ราคา 85 บาท
Adapt.S/W 1500mA WATASHI#WAC180 (For Camera)

Adapt.S/W 1500mA WATASHI#WAC180 (For Camera)

For CCTV CAMERA Adapter 12V / 1500mA
ราคา 130 บาท
Adapt.S/W 2000mA WATASHI#WAC096A (For Camera)

Adapt.S/W 2000mA WATASHI#WAC096A (For Camera)

For CCTV CAMERA Adapter 12V / 2000mA
ราคา 150 บาท
Adapt.S/W 2000mA PeopleFu (For DVR)

Adapt.S/W 2000mA PeopleFu (For DVR)

For CCTV DVR Adapter 12V/2000 mA
ราคา 360 บาท
Adapt.S/W 5000mA WATASHI#WRC043B (For DVR)

Adapt.S/W 5000mA WATASHI#WRC043B (For DVR)

For CCTV DVR Adapter 12V / 5000mA
ราคา 450 บาท
Adapt.S/W 5000mA PeopleFu (For DVR) PIN

Adapt.S/W 5000mA PeopleFu (For DVR) PIN

For DVR Adapter 12V / 5000mA
ราคา 655 บาท
Bracket / Housing
ขาเหล็ก PeopleFu #FU022 (S) 4

ขาเหล็ก PeopleFu #FU022 (S) 4" (For Camera)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด / โลหะ / 4"
ราคา 65 บาท
ขาเหล็ก WATASHI#WBK008D (For Camera)

ขาเหล็ก WATASHI#WBK008D (For Camera)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด / โลหะ / 4"
ราคา 50 บาท
ขาเหล็ก WATASHI#WAC013 (For Camera)

ขาเหล็ก WATASHI#WAC013 (For Camera)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด / โลหะ / 10"
ราคา 90 บาท
ขาเหล็ก PeopleFu 8

ขาเหล็ก PeopleFu 8"#702B (W) (For Housing)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด/กล่องหุ้มกล้อง / โลหะ / 8"
ราคา 100 บาท
ขาเหล็ก WATASHI#WBK006 (For Housing)

ขาเหล็ก WATASHI#WBK006 (For Housing)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด/กล่องหุ้มกล้อง / โลหะ / 10"
ราคา 120 บาท
ขาเหล็ก WATASHI#WBK007 (For Housing)

ขาเหล็ก WATASHI#WBK007 (For Housing)

ขาตั้งกล้องวงจรปิด/กล่องหุ้มกล้อง / โลหะ / 12"
ราคา 140 บาท
Housing WATASHI#WAC016

Housing WATASHI#WAC016

กล่องหุ้มกล้อง CCTV / 110 x 100 x 290 mm (ใช้ร่วมกับขา WBK006 / WBK007)
ราคา 205 บาท

Housing WATASHI#WHS003

กล่องหุ้มกล้อง CCTV / 142 x 115 x 390 mm (ใช้ร่วมกับขา WBK006 / WBK007)
ราคา 450 บาท
Cable CCTV 10M 2in1 WATASHI#WCP034

Cable CCTV 10M 2in1 WATASHI#WCP034

Cable CCTV 10M 2in1
ราคา 175 บาท
Cable CCTV 20M 2in1 WATASHI#WCP023A

Cable CCTV 20M 2in1 WATASHI#WCP023A

Cable CCTV 20M 2in1
ราคา 230 บาท
Cable 100M RG6/168 WATASHI#WCP001 (Black)

Cable 100M RG6/168 WATASHI#WCP001 (Black)

Cable 100M RG6/168
ราคา 520 บาท
Cable 100M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP071 (Black)

Cable 100M RG6/168 WATASHI Power Line#WCP071 (Black)

Cable 100M RG6/168 / Power Line
ราคา 860 บาท
Cable 100M RG6/168 Power Line PeopleFu (Black)

Cable 100M RG6/168 Power Line PeopleFu (Black)

Cable 100M RG6/168
ราคา 650 บาท
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0106A-1WH (white)

Cable 100M RG6/168 Link#CB-0106A-1WH (white)

Cable 100M RG6/168
ราคา 590 บาท
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0106A-1 (Black)

Cable 100M RG6/168 Link#CB-0106A-1 (Black)

Cable 100M RG6/168
ราคา 590 บาท
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0109S+1 (Black)

Cable 100M RG6/168 Link#CB-0109S+1 (Black)

Cable 100M RG6/168
ราคา 690 บาท
Cable 100M RG6/168 Link#CB-0109S+1WH (white)

Cable 100M RG6/168 Link#CB-0109S+1WH (white)

Cable 100M RG6/168
ราคา 690 บาท
Cable 100M RG6/168 Link Power Line#CB-0106AWA-1 (Black)

Cable 100M RG6/168 Link Power Line#CB-0106AWA-1 (Black)

Cable 100M RG6/168 * Powerline
ราคา 950 บาท